Crisis Management

In de afgelopen jaren heeft Aastaete crisismanagement bij verschillende bedrijven een succesvolle turn-around gerealiseerd. De problemen waar deze ondernemers mee te maken hadden, zijn voornamelijk: 

  • Bedrijven die door de gerezen problemen geen overzicht meer hebben
  • Bedrijven die zijn ondergebracht bij de afdeling "bijzonder beheer" van een 
    bank
  • Bedrijven met een dreigend faillissement
  • Bedrijven die een belasting-, crediteuren- en/of debiteurenprobleem kennen
  • Bedrijven die een zakelijk probleem hebben

Aastaete is praktisch en probleemoplossend ingesteld en kenmerkt zich door niet te denken in restricties, maar in mogelijkheden.